Welkom bij de Gutenberg editor

EQUIPMENT ACCESSORIES NEWS SUPPORT CONTACT   Het doel van deze nieuwe editor is het eenvoudig en plezierig maken om rijke inhoud aan WordPress toe te voegen. Dit hele bericht bestaat uit stukjes inhoud – het lijkt wat op LEGO-stenen – die je kunt bewegen en waarmee je kunt werken. Beweeg je cursor rond en jeContinue reading “Welkom bij de Gutenberg editor”